Man as Tarzan (Omul ca Tarzan)

Tarzan: It is a long story, but it was I who wrote what I could not speak — and now D’Arnot has made matters worse by teaching me to speak French instead of English.

(line from Tarzan of the Apes, script by Edgar Rice Burroughs – 1912)

*

 

g6

(Romanian version)

Tarzan: E o poveste lungă, dar să ştii că eu am scris acel bilet, chiar dacă nu ştiam să vorbesc limba oamenilor; iar acum D’Arnot a încurcat şi mai mult lucrurile, învăţându-mă franţuzeşte în loc de englezeşte.

(replică din romanul Tarzan omul-maimuţă de Edgar Rice Burroughs – 1912)

*